Ana sayfa Milli Mücadeleye Hazırlık 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti

391
0

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Trablusgarp ve
Balkan Savaşlarında büyük toprak kaybeden Osmanlı Devleti, kaybettiklerini geri alabilmek için hem
askerî hem de siyasi çalışmalar yapmaya devam ediyordu. Avrupa’daki bloklaşmada kendine yer
arayan Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri safında yer almak istiyordu. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı
Devleti topraklarını paylaşma niyetinde oldukları için bu teklifi reddetti. Bu durumda yalnız kalmak
istemeyen Osmanlı Devleti, Almanya’nın da yoğun çabaları sonucunda İttifak Devletleriyle
görüşmelere başladı. Osmanlı iktidarındaki İttihat ve Terakki üyelerine göre savaşı Almanya
kazanacaktı ve onun yanında yer alınmalıydı. Almanya da Osmanlı Devleti’ni yanında görmek
istiyordu. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle Ruslara ve İngilizlere karşı yeni cepheler açılacak ve
Almanya’nın yükü hafifleyecekti. İngiltere’nin Uzak Doğu’daki sömürgeleriyle yolları kesilecek ve
Rusya’ya yardım gidemeyecekti. Ayrıca halifenin cihat çağrısıyla İngiliz sömürgesi altındaki
Müslümanlar, Osmanlı Devleti adına savaşacaklar ve İngiltere’yi zor durumda bırakabileceklerdi. 2
Ağustos 1914 tarihinde gizli Türk – Alman ittifakının imzalanması sonucu Osmanlı Devleti İttifak
Devletleri tarafında yer aldı.

 

İngiliz donanmasından kaçan iki Alman gemisi Goeben ve Breslau (Goben ve Breslav) Osmanlı
Devleti’ne sığındı. Osmanlı Devleti, gemileri Almanya’dan satın aldığını bildirdi. Goeben’e Yavuz,   Breslau’a Midilli adı verildi. Bu gemiler Karadeniz’e açılarak Rusya’nın Sivastopol ve Odessa Limanlarını
bombaladı. Bu olay sonucunda Osmanlı Devleti İttifak Devletlerinin yanında savaşa girmiş oldu.
Osmanlı Devleti’nin katılmasıyla savaşta yeni cepheler açıldı ve savaş daha geniş bir alana yayıldı.