Ana sayfa Atatürk Hakkında Atatürk ve Manastır Askeri İdadisi

Atatürk ve Manastır Askeri İdadisi

1001
0

Mustafa Kemal, Selanik Askerî Rüştiyesini başarılı
bir şekilde bitirdikten sonra Manastır Askerî İdadisinin
imtihanlarına girdi ve başarılı oldu. Böylece doğduğu
Selanik’ten ilk defa ayrılmış olacaktı. Manastır ve
Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli
şehirleridir. Çok kültürlü yapısıyla dikkat çeken
Manastır aynı zamanda 3. Ordu’nun da merkezidir. 3.
Ordu’nun Manastırda bulunması şehrin gelişmesine
katkı sağlamış ve birçok eğitim kurumu açılmıştır.
Manastır şehrinin bulunduğu Makedonya bölgesinin
diğer bir özelliği de Abdülhamid’e karşı Meşrutiyet
taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer
olmasıdır. Mustafa Kemal’in Manastır Askerî
İdadisindeki bazı öğretmenleri de Meşrutiyet yanlısı fikirlerden etkilenmiş İttihat ve Terakki Cemiyetine
üye olan subaylardı. Bu durum ordu ve memleket meselelerinin Manastır İdadisinde konuşulmasına
neden oluyordu. Mustafa Kemal bu sayede memleket meselelerini öğrenme imkânı buldu.
Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci
yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha
üstün bir eğitim veren Manastır idadisinde başarılı bir öğrencilik geçirdi. Rumeli’nin değişik yerlerinden
gelen seçkin öğrencilerle tanıştı. Özellikle matematik dersindeki başarılarıyla dikkat çekti. Manastır
İdadisindeki tarih öğretmeni MehmetTevfik Bilge sayesinde Türk tarihine ilgi duymaya başladı.
Mustafa Kemal Manastır İdadisi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı – Yunan savaşı çıkar.
Mustafa Kemal’in o günleri anlatırken  “Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım.
Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.” demesi Manastır Askerî
İdadisinde duyduğu heyecanı ve vatan için mücadele isteğini göstermesi açısından önemlidir. Mustafa
Kemal 1898’de ManastırAskerî İdadisini başarıyla bitirmiştir.