Ana sayfa Atatürk Hakkında Atatürk ve Spor

Atatürk ve Spor

499
0

Türkiye Cumhuriyet’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren çağdaş ve bilinçli bir toplum oluşturmak istendi. Bilgi, ahlak ve beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek amaçlandı. Türkiye Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı olabilen bireyler tarafından yükseltilebilirdi. Bu arayış çerçevesine yeni neslin zihinsel ve bedensel gelişimi ve eğitimi en iyi şekilde sağlanmaya çalışıldı.

 

Çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildi. Atatürk, Türk gençlerini modern beden eğitimi, spor ve jimnastik konularında yetiştirmek amacıyla, Selim Sırrı Tarcan’ın çalışmalarını destekledi. Atatürk döneminde, Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası yarışmalarda temsil edebilecek, güçlü sporcular yetiştirilmesi amaçlandı. Bu konudaki düşümcesine Atatürk, bir spor faaliyeti sırasında söylediği: “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” sözüyle açıklık getirmektedir..