Ana sayfa Atatürk Hakkında Atatürk’ün Askeri Hayatı – Trablusgarp Savaşı

Atatürk’ün Askeri Hayatı – Trablusgarp Savaşı

867
0

İtalya, Osmanlı Devleti’ni Trablusgarp bölgesini geri bırakmakla suçlayıp 28 Eylül 1911’de Osmanlı
Devleti’ne ültimatom verdi. Osmanlı Devleti, konuyu diplomatik yollarla halletmek istediyse de italya 29
Eylülde Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı aldı. İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İtalya; işgalini
Derne, Tobruk, Homs ve Bingazi’yi içine alacak şekilde genişletti. Bu işgaller karşısında Osmanlı
Devleti, karadan İngilizlerin Mısır’ı işgal etmesi, denizden ise güçlü bir donanmanın olmaması nedeni
ile bölgeye asker gönderemiyordu. Osmanlı Devleti’nin bu çaresizliği karşısında aralarında Mustafa
Kemal’in de bulunduğu bazı genç subaylar gönüllü olarak Trablusgarp’a gitti. Mustafa Kemal, Enver
Bey gibi genç subaylar yerli aşiretleri teşkilatlandırarak
İtalyanlara karşı örgütlediler. İtalyan kuvvetleri asker ve
teçhizat üstünlüğüne rağmen Trablusgarp kıyılarından içeriye
giremediler.
Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar
kazandı. Mustafa Kemal’in ilk savaş deneyiminde elde ettiği bu
başarılar, zamanın en iyi silahlarına sahip İtalyan kuvvetlerini
aciz bırakması, Millî Mücadele’de dünyanın en gelişmiş
ordularını yeneceğinin habercisi olacaktır. Ayrıca Mustafa
Kemal bu savaşta az kuvvetle sevk ve idare, gerilla savaşının
incelikleri konusunda tecrübe edinmiş oldu. Trablusgarp
Savaşı, Mustafa Kemal’in halk arasında tanınmasının da
başlangıcıdır levitra india price. Dönemin en ünlü dergilerinde cephede çekilmiş
fotoğrafları yayımlanıyordu.