Ana sayfa Atatürk Hakkında Atatürk’ün Askeri Hayatı

Atatürk’ün Askeri Hayatı

515
0

Atatürk, Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde yapıcı ve yıkıcı çelişkilerin odaklaştığı Rumeli bölgesinin siyasî, ticarî ve kültürel bakımdan en önemli kentlerinden biri olan Selanik’te dünyaya geldi. Çocukluğu Batı’dan gelen her türlü cereyandan etkilenen bu bölgede geçti. Bir ordu merkezi olan Selanik, askerlik ögesinin ön plana çıktığı bir yerleşim birimiydi. Askerler, subaylar, savaş araç gereçleri ve askeri yapılar, kentin günlük yaşantısına renk ve hareketlilik katıyordu.

Askeri Öğrencilik Yılları
Anılarında anlattıklarına göre, Askeri Rüştiye öğrencisi olan komşu çocuğu Ahmet’in üniformalı görüntüsü ve sokakta rastladığı subayların üniformalarının onun üzerindeki etkisi, askerlikle ilgili heveslerini kamçılıyordu. Yüreği askerlik mesleğine karşı ilgi ve sevgi ile dolan Mustafa Kemal, asker olmasını istemeyen annesine haber vermeden Selanik Askeri Rüşdiyesi’nin sınavlarına girer ve başarılı olur.  1894′te bu okulun ikinci sınıf öğrencilerinden birisi olarak askeri öğrenime başlar. Daha çocuk yaşta böylesine önemli bir kararı tek başına vermesi, onun kararlılığının, kuvvetli kişiliğinin ilk belirtileridir.

1895 yılı sonu veya 1896 yılı Ocak ayında on beş yaşındaki Mustafa Kemal, Askeri Rüşdiye’nin son sınıfını dördüncü olarak bitirir.

Askeri Rüştiye’yi bitiren Mustafa Kemal, idadî öğrenimine İstanbul’da devam etmeyi düşünür. Ancak değerli bir kurmay subay olan Hasan Bey, O’nu bu fikrinden vazgeçirmek için Manastır Askeri İdadisi’ne girmesini tavsiye eder. 1896 yılı Mart ayında bu okulda öğrencilik hayatı başlar.

Mustafa Kemal, Trablusgarp’ta, Balkanlarda , Çanakkale’de Kafkaslarda Filistin’de ve Anadolu’da yaptığı görevlerde askerliğin değişik uygulamaları içinde yükseldi ve ün kazandı. 1905 yılından 1923 yılına kadar süren askerlik hayatındaki askeri olaylar onun askerlik bilgisini ve deneyimlerini geliştirip üstün dereceye çıkarmıştır.Mustafa Kemal’in ilk görev yeri 1905’te atandığı Şam’daki 5. Ordu olur. İlk savaş 1911 Trablusgarp Savaşı’dır. Derne ve Tobruk’ta Kazandığı başarılar, onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.

Mustafa Kemal İtilaf Devletlerinin 25 Nisan 1915’te Arıburnu’na 6-7 Ağustos’ta Anafartalar’a yaptığı çıkarma harekatlarını önledi.Anafartalar’daki üstün başarısıyla Anafartalar kahramanı oldu.Conkbayırı ve Kocatepe savaşları onun vatan savunmasında gösterdiği eşsiz başarılar oldu.Çanakkale’den sonra 14 Ocak 1916’da Edirne’de 16. Kolordu Komutanlığı’na getirilen Mustafa Kemal bir süre sonra Diyarbakır bölgesine atandı.

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra Liman Bon Sanders’in yerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atandı. Ancak bu atama çok uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra devrin sadrazamı Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal’i İstanbula çağırdı. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 günü İstanbul’a geldi.Çanakkale’de yıldızı parlayan Mustafa Kemal askerlik hayatının doruk noktasına Büyük Taaruz’da ve Dumlupınar Meydan Savaşı’nda Ulaştı.