Ana sayfa Milli Mücadeleye Hazırlık Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkisi

831
0

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7. maddesini çıkarlarına uygun bir şekilde
yorumlayarak Anadolu’yu işgale başladılar. Osmanlı Hükûmeti yaşanan gelişmeler karşısında etkisiz
kalıyordu. Osmanlı Devleti’nde çeşitli kesimlerden işgallere tepkiler geldi. 7. maddenin ülkenin işgaline
zemin hazırladığını ve ordunun terhis edilmesiyle ülkenin parçalanacağını anlayan bazı ordu
mensupları anlaşmaya tepki gösterdi. Mustafa Kemal de Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya çektiği
telgrafta anlaşmada ülkeyi işgale açık bırakan maddeler olduğuna dikkat çekerek ordunun terhis
edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Mustafa Kemal’in sadrazama çektiği telgrafta uyarıda bulunduğu
konuların kısa bir süre sonra gerçekleşmesi onun ileri görüşlülük özelliğini bir kez daha göstermiştir.

 

Mustafa Kemal’i Anadolu’nun işgalinden sonra Millî Mücadele’yi başlatmaya iten güç, vatan ve
millet sevgisi olmuştur. Vatan savunmasını her şeyden önemli gören Mustafa Kemal milleti seferber
ederek ülkenin parçalanmaması için mücadeleye girişmiştir. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kararlı
ve mücadeleci bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Onu sonunda zafere ulaştıran da kararlılığı ve
mücadeleciliğinin yanında vatan sevgisi ve milletine olan büyük güveni olmuştur.